اتوماسیونی که 15 روزه تولید شد !!!

 

 

 

اتوماسیون اداری برای شما پیاده سازی کردیم کاملا آماده برای استفاده !!!

 

امکانات زیر در این سیستم قرار داده شده است :

1- سیستم مرخصی بصورت کاملا حرفه ای

این سیستم دارای گردش کار بسیار حرفه ای است بطوریکه هر کارمند یک مدیر بالای سر دارد که پس از درخواست مرخصی فرم مربوطه به مدیر بالا سر ارسال می شود . البته قبل از ارسال سیستم بررسی می کند که آیا به لحاظ قانونی کارمند مانده مرخصی دارد یا نه . در نهایت پس از تایید مدیر بالاسر مرخصی تایید شده و رونوشتی از آن برای مدیرعامل ارسال می شود و نهایتا تقویم کارمند متقاضی مرخصی در زمان دریافت مرخصی مسدود می شود و دیگر نمی توان وظیفه جدیدی در آن زمان به وی تخصیص بدهیم .

 

2- سیستم ماموریت

این سیستم نیز دقیقا به مانند سیستم مرخصی عمل می کند و پس از تایید مدیریت در تقویم کارمند ثبت می شود

3- سیستم گزارشات روزانه

گزارشات روزانه توسط کارمندان در پایان هر روز پر می شود و سپس به مدیر بالا سر وی بصورت اتوماتیک ارسال می شود

4- سیستم وظایف

بر اساس این سیستم مدیران می توانند برای زیردستان خود وظیفه تعریف کنند و برای آن وظیفه نیز deadline ی تعیین کنند . ضمنا این وظیفه در تقویم کارمندان نیز ثبت می شود

5- سیستم جلسات

طبق این سیستم فردی که قصد برگزاری جلسه را دارد درخواستی می زند و افراد مورد نظر خود را نیز به این جلسه دعوت می کند . افراد پس از اینکه تایید می کنند در تقویمشان جلسه ثبت می شود و در زمان مقرر به آنها یادآوری هم می شود . پس از تشکیل جلسه فرم گزارش جلسه ایجاد می شود که یک نفر از اعضاء آنرا پر می کند . و ضمنا در یک جلسه می توان وظایفی برای کارمندان شرکت ایجاد کرد . یعنی در اصل خروجی یک جلسه :

الف) گزارش جلسه

ب) وظیفه برای سایرین

می باشد . این سیستم نیز به نوبه خود بسیار پیشرفته و مورد پسند مدیران می باشد .

 

سیستم درخواست مرخصی

تقویم قدرتمند و منحصربفرد برای کارمندان شرکت

سیستم گزارش عملکرد روزانه

سیستم وظایف

 

 

 

 

این سیستم بطور کامل برای یکی از مجموعه های شرکت همراه اول پیاده سازی شد . کل این سیستم توسط همین BPMS تهیه و تولید شده است .

این سیستم خود اثباتی است بر قدرت سیستم BPMS ما که می تواند هر سیستم اتوماسیونی ای را با هر کم و کیفی پیاده سازی کند .

 

در صورتی که علاقه مند به تهیه این سیستم نیز هستید کافیست با ورود اطلاعات خود در کادرهای زیر وارد محیط گفتگو شوید و با کارشناسان ما رایزنی کنید .