دموی رایگان جهت تست !

 

دموی کامل سیستم روی سرورهای شرکت مشارسیستم نصب شده است تا براحتی بتوانید از طریق اینترنت به آن وصل شوید و آنرا بطور کامل بررسی کنید .

جهت دریافت دمو و چگونگی استفاده از آن می توانید اطلاعات خود را در زیر وارد کنید و با کارشناسان شرکت ما رایزنی و مذاکره کنید :